CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

Ensenyament: Formació professional

Grau: Grau mitjà

Titulació: Tècnic/a

Sistema: LOE

Família professional: Sanitat

Entorn: Sanitari

Codi: CFPM SA20

• Disposició i Venda de Productes
• Oficina de Farmàcia
• Dispensació de Productes Farmacèutics
• Dispensació de Productes Parafarmacèutics
• Operacions Bàsiques de Laboratori
• Formulació Magistral
• Promoció de la Salut
• Primers Auxilis
• Anatomofisiologia i Patologia Bàsiques
• Formació i Orientació Laboral
• Empresa i Iniciativa Emprenedora
• Anglès Tècnic
• Síntesi
• Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

• tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
• haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, medio
• tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
• haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
• tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat,
• haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
• tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica , que permet accedir:

• al batxillerat,
• a un cicle de grau superior de formació professional

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia;
• tècnic o tècnica de farmàcia o de magatzem de medicaments,
• tècnic o tècnica en una farmàcia hospitalària o en un establiment de parafarmàcia.

Podem ajudar-te?

Omple el següent formulari o envia un mail a admissions@institutrogerdelluria.com i estarem encantats de posar-nos en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes i enviar-te la documentació necessària.