CFGS Higiene Bucodental

Ensenyament: Formació professional

Grau: Grau superior

Titulació: Tècnic/a

Sistema: LOE

Família professional: Sanitat

Entorn: Sanitari

Codi: CFPS SAH0

• Recepció i Logística a la Clínica Dental
• Estudi de la Cavitat Oral
• Exploració de la Cavitat Oral
• Intervenció Bucodental
• Epidemiologia en Salut Oral
• Educació per a la Salut Oral
• Conservadora, Periodòncia, Cirurgia i Implants
• Pròtesis i Ortodòncia
• Primers Auxilis
• Fisiopatologia General
• Formació i Orientació Laboral
• Empresa i Iniciativa Emprenedora
• Projecte d’Higiene Bucodental
• Formació en Centres de Treball

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

• tenir el títol de batxillerat,
• tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
• haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
• haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
• tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
• tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
• haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

• tècnic o tècnica superior en higiene bucodental;
• tècnic o tècnica especialista higienista dental;
• higienista bucodental;
• educador o educadora en salut bucodental.

Podem ajudar-te?

Omple el següent formulari o envia un mail a admissions@institutrogerdelluria.com i estarem encantats de posar-nos en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes i enviar-te la documentació necessària.