FP Cicle Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria

´Formación profesional técnicos de cuidados auxiliar de enfermería

Vols obtenir un dels títols amb més ocupabilitat actualment?

APUNTA'T A Cures Auxiliars d'infermeria on et prepararem per ser un dels/les tècnics/es de personal sanitari amb més sortides professionals

Titulació: Tècnic de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria


Durada 1 any acadèmic


Horari: torn de matí de 8 a 14:20 hores


Objetius:

  1. • Adquirir la formació teòrica i pràctica necessària per desenvolupar les competències professionals específiques del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Infermeria.

  2. Formar tècnics/es sanitaris/es capacitats/des per treballar en l'àmbit hospitalari o extra hospitalari: centres de rehabilitació, balnearis, clíniques dentals, atenció primària, centres de salut, etc

  3. Aprendre a utilitzar el DEA (desfibril·lador extern automàtic)


Competències professionals per desenvolupar-te en l’àmbit sanitari.

Continguts adaptats responent a les necessitats creixents en aquest moment sanitari decisiu.

Docència a càrrec de professionals en actiu en el sector.

Activitats / Simulacres / Vídeos relacionats amb les tasques pròpies d’un tècnic auxiliar en cures d’infermeria.

Metodologies pedagògiques actives (joc, QR, etc).

• Preparar els materials i processar la informació de la consulta a les àrees de la seva competència.

• Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient.

• Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i de l’instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes.

• Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient, realitzant al seu nivell, l’aplicació de tècniques de suport psicològic i d’educació sanitària.

• Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

• Aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d’actuació.

• Processar la informació generada en consultes/serveis, interpretant les normes internes, els protocols i la documentació clínica i no clínica.

• Elaborar pressupostos i documentació mercantil relatius a intervencions sanitàries.

• Relacionar-se amb els pacients /clients i acompanyants, distingint les característiques, nivells de dependència, capacitat de predisposició i de comprensió de l’interlocutor, interpretant les necessitats i demandes d’ajuda.

• Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d’accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d’actuació establertes.

• Analitzar l’estat general de ‘pacient identificant mitjançant l’observació directa i la comunicació, símptomes, etc aplicant les accions de prevenció o de suport per col·laborar en la prestació de cures al pacient.

• Aplicar els procediments d’higiene i mobilitat del pacient.

• Preparar el pacient per al trasllat, exploració o realització de procediments diagnòstics, terapèutics o d’infermeria.

• Executar els procediments de cures d’auxiliars d’infermeria a pacients interpretant la història clínica, protocols, identificant les característiques del pacient.

• Vetllar perquè es donin les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis.

• Col·laborar en la prestació d’atenció psicològica al pacient / client, realitzant l’aplicació de tècniques de suport psicològic i d’educació sanitària.

• Donar suport emocional al pacient/client per millorar les seves condicions de vida i promoure actituds i hàbits d’autocuració dels pacients/clients.

• Intervenir en la formació i promoció d’hàbits saludables d’alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients/clients, familiars i col·lectius.

• Haver superat el curs específic per a l’accés a cicles formatius de Grau Mitjà.

• Posseir el títol de tècnic/a (FP2) o de tècnic/a auxiliar (PFI)

• Haver superat el 2n curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).

• Posseir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.

• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

• Posseir un títol que doni accés a un CFGS.

 

C.F.G.M. CURES AUXILIAR D’INFERMERIA

CURS ACADÈMIC – 1400 HORES

MÒDULS CRÈDITS SUB-CRÈDITS HORES
M1. Operacions administratives i documentació sanitària C1. Operacions administratives i documentació sanitària  

60

 

 

 

 

M2. Tècniques bàsiques d’Infermeria

C2. El ser humà davant la malaltia 60
C3. Benestar del pacient, necessitats d’higiene,

       repòs i moviment.

 

60

C4. Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats del ser humà. C-4-1 Cures (180h)  

240

C-4-2 procediments (60h)
C5. Primers auxilis 30
M3. Higiene del medi hospitalari i

       neteja de material.

C6. Higiene del medi hospitalari i neteja

       de material.

90
 

M4. Promoció de la salut i recolzament psicològic al pacient.

C7. recolzament psicològic al pacient. 60
C8. Educació per la salut 30
M5. Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica C9. Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica  

90

M6. Relacions en l’equip de treball C10. Relacions en l’equip de treball 60
M7. Formació i orientació laboral C11. Formació i orientació laboral 60
M8. Formació en centres de treball* C12. Formació en centres de treball 410
  C13. Síntesis 60
M9. Lliure disposició del centre   C14. Introducció a les teràpies manuals 90
 

TOTAL 1400 h

Les pràctiques es poden realitzar en aqueste modalitats:

• Durant el curs, a partir del 2n trimestre del l’any (en horari no lectiu)

• Un cop finalitzades les classes (a partir de juny)

Actualment un dels cicles amb més sortida professional donat que els/les auxiliars d’infermeria són els que realitzen unes de les tasques més importants dins de el sistema sanitari.

Col·laboren i faciliten les tasques que realitzen els infermers/es i els metges/es.

Depenent del departament en el qual pretenguis desenvolupar-te, les teves funcions poden variar molt. A continuació, et mostrem diferents sortides professionals que puguin interessar:

Tècnic/a auxiliar en centres hospitalaris, clíniques, unitats especials i centres d’atenció primària.

Tècnic/a auxiliar en centres de recuperació i fisioteràpia.

Tècnic/a auxiliar d’atenció domiciliària.

Tècnic/a auxiliar en clíniques dentals.

Tècnic/a auxiliar en geriàtrics.

Tècnic/a auxiliar d’infermeria en hospitalització mèdica i quirúrgica.

Tècnic/a auxiliar en Quiròfan.

Tècnic/a auxiliar en serveis d’infermeria.

Tècnic/a auxiliar en Ginecologia.

Tècnic/a auxiliar en Radiologia.

Tècnic/a auxiliar en Admissió de pacients.

Tècnic/a auxiliar en Laboratori.

Tècnic/a auxiliar en Paritori.

Tècnic/a auxiliar en Àrea Pediàtrica

Tècnic/a auxiliar Bucodental

Tècnic/a auxiliar de Salut Mental.

Tècnic/a auxiliar en unitats de rehabilitació

Tècnic/a auxiliar en esterilització.

Podem ajudar-te?

Omple el següent formulari o envia un mail a admissions@institutrogerdelluria.com i estarem encantats de posar-nos en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes i enviar-te la documentació necessària.