FP Cicle Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria online

NEW! Formació professional TCAI ONLINE

Vols obtenir un dels títols amb més ocupabilitat actualment?

APUNTA'T A Cures Auxiliars d'infermeria Online on et prepararem per ser un dels / les tècnics/es de personal sanitari amb més sortides professionals

Titulació: : Tècnic de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria


Durada: 1 any acadèmic


Modalitat: Online

Idioma: Castellà


Objectius:

  1. Adquirir la formació teòrica i pràctica necessària per desenvolupar les competències professionals específiques del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Infermeria..

  2. Formar tècnics/es sanitaris/es capacitats/des per treballar en l'àmbit hospitalari o extra hospitalari: centres de rehabilitació, balnearis, clíniques dentals, atenció primària, centres de salut, etc.

  3. Aprendre a utilitzar el DEA (desfibril·lador extern automàtic)


Flexibilitat horària.

Adaptació a la teva vida personal i laboral.

Durada del cicle: 1 any (dividit en dos períodes de formació durant el curs).

Competències professionals per desenvolupar-te en l’àmbit sanitari.

Continguts adaptats responent a les necessitats creixents en aquest moment sanitari decisiu.

Docència a càrrec de professionals en actiu en el sector.

Classes en directe on podràs interactuar amb el professorat (1 setmanal en tots els crèdits).

Classes gravades (les classes en directe queden gravades per visualitzar-les a qualsevol hora).

Activitats / Simulacres / Vídeos relacionats amb les tasques pròpies d’un tècnic auxiliar en cures d’infermeria.

Metodologies pedagògiques actives (joc, QR, etc).

• Preparar els materials i processar la informació de la consulta a les àrees de la seva competència.

• Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient.

• Tenir cura de les condicions sanitàries de l’entorn del pacient i de l’instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes.

• Col·laborar en la prestació de cures psíquiques al pacient, realitzant al seu nivell, l’aplicació de tècniques de suport psicològic i d’educació sanitària.

• Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.

• Aplicar tractaments locals de termoteràpia, crioteràpia i hidrologia mèdica, seguint els protocols tècnics establerts i les indicacions d’actuació.
• Processar la informació generada en consultes/serveis, interpretant les normes internes, els protocols i la documentació clínica i no clínica.
• Elaborar pressupostos i documentació mercantil relatius a intervencions sanitàries.
• Relacionar-se amb els pacients /clients i acompanyants, distingint les característiques, nivells de dependència, capacitat de predisposició i de comprensió de l’interlocutor, interpretant les necessitats i demandes d’ajuda.
• Col·laborar o aplicar tècniques de prevenció d’accidents i primers auxilis, seguint els protocols i pautes d’actuació establertes.
• Analitzar l’estat general de ‘pacient identificant mitjançant l’observació directa i la comunicació, símptomes, etc aplicant les accions de prevenció o de suport per col·laborar en la prestació de cures al pacient.
• Aplicar els procediments d’higiene i mobilitat del pacient.
• Preparar el pacient per al trasllat, exploració o realització de procediments diagnòstics, terapèutics o d’infermeria.
• Executar els procediments de cures d’auxiliars d’infermeria a pacients interpretant la història clínica, protocols, identificant les característiques del pacient.
• Vetllar perquè es donin les condicions sanitàries de l’entorn del pacient/client i del material/instrumental sanitari utilitzat en les diferents consultes/unitats/serveis.
• Col·laborar en la prestació d’atenció psicològica al pacient / client, realitzant l’aplicació de tècniques de suport psicològic i d’educació sanitària.
• Donar suport emocional al pacient/client per millorar les seves condicions de vida i promoure actituds i hàbits d’autocuració dels pacients/clients.
• Intervenir en la formació i promoció d’hàbits saludables d’alimentació, higiene personal i del medi, i sobre formes de vida en pacients/clients, familiars i col·lectius.

• Posseir el títol de Graduat/a en Educació Secundària (ESO)
• Haver superat el curs específic per a l’accés a cicles formatius de Grau Mitjà.
• Posseir el títol de tècnic/a (FP2) o de tècnic/a auxiliar (PFI)
• Haver superat el 2n curs de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
• Posseir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
• Posseir un títol que doni accés a un CFGS.

 

C.F.G.M. CURES AUXILIAR D’INFERMERIA

CURS ACADÈMIC – 1400 HORES

MÒDULS CRÈDITS SUB-CRÈDITS HORES
M1. Operacions administratives i documentació sanitària C1. Operacions administratives i documentació sanitària  

60

 

 

 

 

M2. Tècniques bàsiques d’Infermeria

C2. El ser humà davant la malaltia 60
C3. Benestar del pacient, necessitats d’higiene,

       repòs i moviment.

 

60

C4. Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats del ser humà. C-4-1 Cures (180h)  

240

C-4-2 procediments (60h)
C5. Primers auxilis 30
M3. Higiene del medi hospitalari i

       neteja de material.

C6. Higiene del medi hospitalari i neteja

       de material.

90
 

M4. Promoció de la salut i recolzament psicològic al pacient.

C7. recolzament psicològic al pacient. 60
C8. Educació per la salut 30
M5. Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica C9. Tècniques d’ajuda odontològica/estomatològica  

90

M6. Relacions en l’equip de treball C10. Relacions en l’equip de treball 60
M7. Formació i orientació laboral C11. Formació i orientació laboral 60
M8. Formació en centres de treball* C12. Formació en centres de treball 410
C13. Síntesis 60
M9. Lliure disposició del centre   C14. Introducció a les teràpies manuals 90
 

TOTAL 1400 h

 

* Es poden realitzar en qualsevol d’aquestes dues modalitats:

• Durant el segon semestre

• Un cop finalitzat el curs

* Segons la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, els exàmens i tallers del cicle, es realitzaran presencialment al nostre centre (caps de setmana a concretar).

Actualment un dels cicles amb més sortida professional donat que els/les auxiliars d’infermeria són els que realitzen unes de les tasques més importants dins de el sistema sanitari.
Col·laboren i faciliten les tasques que realitzen els infermers/es i els metges/es.
Depenent del departament en el qual pretenguis desenvolupar-te, les teves funcions poden variar molt. A continuació, et mostrem diferents sortides professionals que puguin interessar:

• Tècnic/a auxiliar en centres hospitalaris, clíniques, unitats especials i centres d’atenció primària.
• Tècnic/a auxiliar en centres de recuperació i fisioteràpia.
• Tècnic/a auxiliar d’atenció domiciliària.
• Tècnic/a auxiliar en clíniques dentals.
• Tècnic/a auxiliar en geriàtrics.
• Tècnic/a auxiliar d’infermeria en hospitalització mèdica i quirúrgica.
• Tècnic/a auxiliar en Quiròfan.
• Tècnic/a auxiliar en serveis d’infermeria.
• Tècnic/a auxiliar en Ginecologia.
• Tècnic/a auxiliar en Radiologia.
• Tècnic/a auxiliar en Admissió de pacients.
• Tècnic/a auxiliar en Laboratori.
• Tècnic/a auxiliar en Paritori.
• Tècnic/a auxiliar en Àrea Pediàtrica
• Tècnic/a auxiliar Bucodental
• Tècnic/a auxiliar de Salut Mental.
• Tècnic/a auxiliar en unitats de rehabilitació
• Tècnic/a auxiliar en esterilització.

Podem ajudar-te?

Omple el següent formulari o envia un mail a admissions@institutrogerdelluria.com i estarem encantats de posar-nos en contacte amb tu per resoldre tots els teus dubtes i enviar-te la documentació necessària.