Grau superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

L’Institut de Formació Professional Roger de Llúria ofereix uns estudis que compleixen el que estableix la normativa vigent per a impartir el Cicle Formatiu de grau superior de Laboratori de diagnòstic clínic (formació vàlida per a l’exercici professional a la UnióEuropea).

Tècnic Superior en Laboratori de diagnòstic clínic

Durada: 2 cursos acadèmics

Horari:

a. Torn de matí: de 8 a 14:20 hores

b. Torn de tarda: de 15 a 20:20 hores

• Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat / gabinet.
• Recollir, registrar, classificar i distribuir mostres biològiques humanes.
• Realitzar estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.
• Realitzar estudis microbiològics processant i analitzant mostres d’origen humà.
• Realitzar estudis hematològics i genètics processant i analitzant mostres de medul·la òssia i sang humanes i obtenir hemoderivats.

1. Alumnes amb el títol de Batxillerat, COU, FP2, Tècnic Superior o equivalent

2. Persones que hagin superat la prova d’accés

FAQS


Més informació del curs
He llegit la informació de privacitat i autoritzo el tractament de les meves dades