1. Benito Tarraga
Responsable de recursos humans (RRHH)
2. Olga Aranda
Directora
3. Pascual Tarraga
Responsable d´infraestructures i manteniment