Sentit comú, ciència i filosofia oriental.

La Doctora Olga Cuevas Fernández és autora del llibre “L’equilibri a través de l’alimentació” que es distribueix des del IFP Sanitària Roger de Llúria.

Per tarifes i enviaments poden posar-se en contacte amb la secretaria de l’escola. Tel. 93 217 10 46

Llista de botigues
Descobreix com aconseguir vitalitat i equilibri

La suposada contradicció de la ciència moderna amb la seva metodologia analítica, és a dir, de separació dels camps d’estudi, i la filosofia oriental amb el seu esperit integrador, és a dir, de consideració dels fenòmens en la unitat de la vida, del cosmos i particularment de l’home, té la seva revocació en aquest llibre en el qual l’autora, mestra en les dues versions, les fa coincidir en aquest camp pacífic que és el sentit comú. Aquesta és la seva proposta com a clau de la vitalitat i l’equilibri a través d’aquesta comuna activitat humana que és l’alimentació.

L’equilibri a través de l’alimentació