MCT I MILLORES EN EL FUNCIONAMENT CEREBRAL

MCT I MILLORES EN EL FUNCIONAMENT CEREBRAL

| Noticias | por Mayte Sisó

Treball de suplementació realitzat per la nostra alumna del fp cicle superior de dietètica amb enfocament ecológic.

 

Suplementació i cossos cetogènics

Els triglicèrids de cadena mitjana o MCT són greixos saturats que s’obtenen principalment a partir de l’oli de coco, tot i que els podem trobar també en múltiples aliments com per exemple, l’oli d’ametlla. A causa de la seva longitud no requereixen enzims o àcids biliars per a ser digerits i absorbits. Això farà que vagin directament al fetge, on podran ser utilitzats com a font d’energia immediata o faran una conversió a cetones, les quals també es poden utilitzar com a substrat energètic per gran part dels teixits del nostre organisme. Els MCT es donen en suplementació, la qual pot ser, en pols, líquid o preparats especials i es prendria principalment a l’esmorzar, ja que, proporcionen molta energia. També es poden integrar dins de qualsevol preparat del dia com a cremes de verdures, sopes, batuts o iogurts. El més comú és incorporar-los dins del cafè, el qual es coneix amb el nom de Bullet proof. Aquesta barreja, estimularà els efectes del cafè i generarà major sensació de sacietat i energia. Com veiem, els MCT tenen un gran efecte energitzant i es deu principalment al fet que estimulen que el cervell usi els cossos cetogènics com a font d’energia. Tot i això, també podem observar com aquest fet pot ser beneficiós per la funció cognitiva i per a diferents problemes en l’àmbit cerebral, tals com l’ansietat o l’Alzheimer.

Composició principal dels cossos cetogènics plasmàtics

El conjunt de cetones que trobem en el plasma sanguini està format per Acetoacetat,
Beta-Hidroxibutirat i Acetona. El predominant és el Beta-hidroxibutirat, el qual representa el 78% aproximadament.

Ús de cossos cetogènics a nivell cerebral

Els cossos cetogènics tenen la capacitat de travessar la barrera hematoencefàlica, per tant, si hi ha uns nivells elevats de cossos cetònics en sang, aquests podran ser utilitzats com a font d’energia per al cervell. Com més proporció de cossos cetònics hi hagi en sang, més energia tindrem a escala cerebral. (1)

MCT i cetosis

Gràcies al fet que els triglicèrids de cadena mitjana (MCT) són cetogènics, poden reduir els efectes adversos del que es coneix com la grip-keto, que es dóna en persones en inicis d’implementació d’una alimentació cetogènica, fent més fàcil l’adaptació a aquesta. Si bé no està molt clar si pot influir en el temps que triga l’individu a entrar en un estat de metabolisme energètic a base de cossos cetogènics, sí que hi ha hagut variacions pel que respecta a la simptomatologia de la grip-keto. (2) D’altra banda, també pot contribuir a mantenir un estat de cetosis sostinguda. En un estudi realitzat en vuit adults sans, als quals se’ls va suplementar amb MCT, es va observar que mantenien un estat de cetosis sense necessitat d’estar en un estat de dejuni prolongat ni necessitar seguir una alimentació cetogènica. Aquest estat s’estima que contribueix a un 8-9% del metabolisme energètic del cervell. (3)

Ansietat

Els MCT són convertits en cossos cetogènics i àcids grassos lliures de cadena mitjana, els quals, al cervell, són una efectiva font d’energia per les mitocòndries i potencialment menys nocius que el metabolisme de glucosa per les neurones. A conseqüència que s’hagi establert una relació entre la disfunció de les mitocòndries i els elevats nivells d’ansietat i depressió, es va fer un estudi en ratolins, als quals se’ls va suplementar amb MCT, per millorar el transport i control de substrats energètics cerebrals. Els resultats van demostrar una millora en les conductes relacionades amb l’ansietat, així com, un augment amb les competències socials. (4) Un altre estudi, també realitzat en ratolins, presentava resultats similars. Un efecte ansiolític en ratolins, després de rebre suplementació de diverses formes que induïen a la utilització dels cossos cetogènics com a font d’energia cerebral. (5)

Funció cognitiva

En un estudi realitzat amb 30 adults joves sans, es va voler determinar si es podien presentar millores en la funció cognitiva, així com determinar les dosis i temps de suplementació en MCT necessaris per aconseguir algun efecte. Després de 2-3 setmanes prenent els MCT, es va observar una millora en la funció cognitiva dels individus. D’altra banda, pràcticament no es van considerar diferències entre el grup suplementat amb 12g i el grup suplementat amb 18g i alguns d’ells van presentar però, simptomatologia de caràcter gastrointestinal. Per tant, suggereix que la dosificació hauria de ser de 6g dos cops per dia, mínim durant 2-3 setmanes, per tal d’obtenir les millores cognitives i intentar reduir l’aparició de la simptomatologia. (6) (7)

Alzheimer

L’Alzheimer és una de les malalties més freqüents relacionades amb l’envelliment i actualment no té cura. Es caracteritza per l’acumulació de pèptids beta-amiloides i proteïna tau hiperfosforilada i neuroinflamació, desencadenada per la resposta innata del sistema immune en el sistema nerviós central. A tot això, se li afegeix el fet que la glucosa representa el principal substrat energètic del cervell. El metabolisme de la glucosa ha sigut relacionat amb estrès oxidatiu i neuroinflamació. També la insulinoresistència o els baixos nivells d’IGF-1 estan associats a la producció de beta- amiloides. Per tant, si canviem la font d’energia, per cossos cetogènics, podríem reduir aquests problemes. L’alimentació cetogènica o la suplementació en MCT pot ser una prometedora opció per combatre els símptomes cognitius amb els quals cursa l’Alzheimer, sobretot en la fase preliminar de la malaltia i amb sort, posposar el declivi cognitiu. (8)
En un estudi realitzat en gossos, els quals presentaven signes de Síndrome de Disfunció Cognitiva, una malaltia anàloga a la demència i l’Alzheimer en humans, se’ls va fer un seguiment amb una dieta suplementada amb MCT, per tal d’observar si hi havia millores en la malaltia si modificaven el substrat energètic cerebral. Després de 90 dies, es va poder veure com hi havia hagut una millora significativa en tots els signes de la malaltia. (9)

Conclusions

Tot i que, els estudis que es troben, principalment són en animals i caldria fer-ne més en humans, podem extreure diverses conclusions i hipòtesis, que poden servir com a base per a investigacions futures:
  • * La suplementació en MCT, pot facilitar l’adherència a una alimentació cetogènica o servir de reforç en un model d’alimentació més convencional, si el que ens interessa és augmentar la producció de cossos cetogènics.
  • * Si fem que el cervell prioritzi el metabolisme de cossos cetogènics com a substrat energètic, podem reduir toxicitat i neuroinflamació, i, per tant, contribuir a una millor salut cerebral, funció cognitiva i disminució de l’ansietat.
  • * És senzill introduir una suplementació de MCT en la nostra rutina diària, ja que, presenten una gran versatilitat de formats i es poden incorporar a moltes preparacions.
  • * Podem contribuir a tenir un metabolisme dels greixos més eficients i així doncs, en períodes de dèficit de glucosa, podríem ser més competents. A banda de, deixar una major disponibilitat de glucosa per als teixits glucodependents.
  • * Ens pot servir com a suplementació preventiva, en persones que tinguin antecedents familiars d’Alzheimer o en èpoques d’estrès per millorar el rendiment cognitiu.

Ona Santin Esteve