Logo Institut Roger de Llúria

Per què la formació professional és tan important en el sector sanitari?

La formació professional és important en el sector sanitari perquè permet als professionals estar al dia quant als últims avanços mèdics i tècniques, també els permet estar familiaritzats amb el funcionament dels equips i els programes informàtics utilitzats en el sector. Així, tenen major capacitat per a prestar una millor atenció als pacients.

-Quines són les principals conseqüències que un professional sanitari no estigui format en un determinat àmbit?

En el sector sanitari és fonamental que els professionals estiguin al dia quant als últims avanços mèdics i tècniques per a poder estar en una situació de completa competència i de qualitat. El no estar format en un determinat àmbit pot suposar una situació de competència deslleial per al professional i una major probabilitat d’error mèdic.

– Existeixen qualificacions necessàries per a treballar en els diferents àmbits de la sanitat?

Existeixen diferents qualificacions que han de tenir els professionals, depenent de l’àrea en la qual treballin. Per exemple, els tècnics de laboratori han de tenir una titulació de tècnic de Laboratori de Diagnòstic clínic i biomèdic. El personal sanitari que treballa en l’àrea de diagnòstic per imatges ha de tenir una titulació de tècnic Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.

Per a treballar en una determinada àrea de la sanitat és necessari estudiar una carrera universitària?

Per a treballar en una determinada àrea de la sanitat no és necessari estudiar una carrera universitària específica. Per exemple, per a treballar com a tècnic de diagnòstic per imatges és necessari estudiar un FP Cicle Superior d’Imatge per al diagnòstic. També es requereix una titulació d’especialista en imatge mèdica per a treballar com a radiòleg. Com podria una persona que no ha aconseguit aprovar l’examen d’accés a la universitat continuar els seus estudis? Existeixen diferents possibilitats per a continuar els seus estudis si no ha aconseguit aprovar l’examen d’accés a la universitat. Per exemple, es pot estudiar un cicle superior d’Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear o un FP Cicle Superior de Laboratori de Diagnòstic clínic i biomèdic.

– Què és el personal sanitari?

El terme ‘personal sanitari’ engloba a tots els professionals sanitaris, des dels metges fins als auxiliars d’infermeria, passant pels metges de família, les matrones, els tècnics de laboratori, els tècnics de radiologia i imatge etc.

Els professionals sanitaris que no fan tasques en l'àrea sanitària es consideren treballadors del sector social.

– Qui té la responsabilitat de la formació del personal sanitari?

La responsabilitat de la formació del personal sanitari recau sobre diferents entitats. D’una banda, la responsabilitat està en mans dels professionals sanitaris, que ha de continuar la seva formació de manera voluntària, per a poder mantenir-se al dia i augmentar la seva capacitat professional. D’altra banda, la responsabilitat recau en les institucions públiques que han de promoure la formació contínua. Finalment, també hi ha responsabilitat en les empreses privades que contracten aquest personal, ja que han de comptar amb els professionals més qualificats.

En el cas d’estudiar un cicle superior del sector sanitari en IFPS Roger de Llúria…

La formació actualitzada està garantida; els nostres docents, a més de ser els tutors i professors dels diferents graus, també treballen en els diferents centres sanitaris i hospitals de la província de Barcelona; així que, estan al dia dels avanços tècnics i metges en el sector sanitari. A més, tenim col·laboracions amb els millors centres sanitaris, perquè els nostres alumnes realitzin les pràctiques, garantint que estiguin al dia de les novetats en el sector.

Compartir:

Entrevista a Olga Aranda

“La intel·ligència emocional és la clau per a adaptar-se als canvis” Entrevista a Olga Aranda, directora de l’Institut FPS Roger de Llúria. L’Institut de Formació

Leer más »