Logo Institut Roger de Llúria

“La intel·ligència emocional és la clau per a adaptar-se als canvis”

Entrevista a Olga Aranda, directora de l'Institut FPS Roger de Llúria.

L’Institut de Formació Professional Roger de Llúria, situat a Barcelona, és un centre oficial homologat per la Generalitat de Catalunya. El centre, constituït amb una personalitat jurídica de cooperativa, imparteix el cicle de Grau mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria i els Graus Superiors en Dietètica amb Enfocament Ecològic, Laboratori clínic i Biomèdic, Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i Higiene Bucodental, així com l’oferta de diversos cursos en línia i de naturopatia.

– L’àmbit sanitari es troba actualment entre les titulacions de Formació Professional amb més demanda, a què creu que es deu?

En general, l’FP és una opció cada vegada més consolidada entre aquells que decideixen continuar formant-se acadèmicament; amb un Cicle de Grau Superior es pot accedir directament a un grau universitari. De fet, des d’agost 2019 ja no hi ha Ministeri de “Educació”, sinó de “Educació i Formació Professional”, un canvi de paradigma important. D’altra banda, les estadístiques revelen que els tècnics són actualment més necessaris que els universitaris, com era fa unes dècades.

– En quins eixos es fonamenta la seva formació?

Les nostres fortaleses són l’atenció personalitzada a l’alumnat, la Formació en el Centre de Treball des del primer curs en centres reconeguts, fer torn al matí i tarda, comptar amb professionals col·laboradors docents i matèries pròpies focalitzades en les necessitats del sector, un alt índex laboral, classes actives amb pràctiques i un alt rendiment acadèmic.

– Què podria destacar de l’equip docent?

Són el pilar del projecte. Els docents són el motiu pel qual, fa més de 40 anys, estem formant professionals de la salut. La clau de l’èxit és, sobretot, el contacte amb la realitat del sector sanitari. La major part del professorat treballa en el sector, a més de fer classe; i així, aconseguim estar informats sobre les noves necessitats i les tècniques que apareixen en el món de la salut. L’òrgan col·legiat a destacar seria la coordinació dels cicles: són els motors que gestionen els engranatges dels estudis; persones amb una implicació i una dedicació extraordinària.

– Quin paper juga la col·laboració amb els hospitals, els laboratoris, les farmàcies i els centres de recerca?

L’institut dona especial importància a la relació amb el món de l’empresa. Aquesta formació pren forma quan es realitzen la pràctiques en l’empresa, també anomenades Formació en el Centre de Treball (FCT). Com a part del programa d’estudis, els centres tenen moltes hores per a comprovar la professionalitat del nostre alumnat, alhora que acaben de formar-los; aquesta és la clau del nostre èxit i de l’alt índex d’inserció laboral dels nostres alumnes. Treballem amb centres sanitaris de prestigi com per exemple els hospitals Vall d’Hebron, Bellvitge o Quirón, entre altres.

Els nostres estudiants són triats via entrevista personal; ens volem assegurar que són aptes per als estudis i tenen la motivació suficient.

– Com els ha afectat l’auge de les noves tecnologies?

La falta de temps i el ritme de vida que han resultat en un auge de les formacions no presencials; no obstant això hi ha uns avantatges evidents com la flexibilitat horària i poder estudiar més d’una cosa alhora.

– Quines habilitats i valors ha de reunir avui un professional del sector?

Una excel·lent preparació tècnica, actitud proactiva, capacitat d’adaptació, treball en equip, innovació, flexibilitat, deslocalització geogràfica. És per això que els nostres estudiants són triats via entrevista personal. Ens volem assegurar que el candidat és respectuós amb els seus companys, que podrà seguir el ritme acadèmic i que té la motivació suficient. El sector sanitari també té una valor afegit humà que no es pot perdre de vista, molt vocacional. Una persona qualificada i amb aquestes habilitats fàcilment s’integrarà en un equip de treball aquí o a l’estranger.

– Amb quins objectius de futur arrenca aquest curs 2021-2022?

Les noves tendències de neuroaprenentatge es basen en els eixos de la transformació educativa, la neuro-ciència, el joc, l’art i la tecnologia. Enguany començo el quart mandat del meu Projecte de Direcció amb un sistema que aposta per la part emocional de l’alumnat i també per la pertinença a un grup, a través del projecte Estand by me (Queda’t amb mi), que pretén desenvolupar la capacitat de la resiliència, que té molt a veure amb la intel·ligència emocional, la qual esdevé la clau per a adaptar-se a situacions de canvi. També, estem en vies d’aconseguir l’acreditació d’innovació i excel·lència educativa, el Segell SMART, creat per la Fundació Tr@ms. “La major part del professorat treballa en el sector a més de fer classe”

Compartir:

Entrevista a Olga Aranda

“La intel·ligència emocional és la clau per a adaptar-se als canvis” Entrevista a Olga Aranda, directora de l’Institut FPS Roger de Llúria. L’Institut de Formació

Leer más »